Kritik mot nyordningen med bussbyte i Torp

Lysebo: ”När det inte gick att pressa in fler människor körde chauffören...”

2023-11-17+ Bytet vid Torp från buss 842 till buss 841 vidare mot Göteborg gick allt annat än smidigt för en äldre resenär från Lyse en av de sista dagarna i oktober.
När resenären kom ombord fanns inga sittplatser kvar, fler och fler människor gick på bussen och när det inte gick att pressa in fler människor körde chauffören och lämnade kvar ett antal utanför.
– Vi kan bara beklaga om det uppstått stor trängsel och förseningar på den här resan, kommenterar Henrik Kjellberg, presskommunikatör vid Västtrafik.

Kollektivtrafikbolagen kallas in till möte efter resenärernas missnöje

2022-10-13+ Nekad ersättning, oklarheter vid inställda tåg och återkommande biljettstrul i reseapparna har lett till en strid ström av klagomål mot de regionägda kollektivtrafikbolagen under året. Nu har Konsumentverket inlett granskningar mot fem trafikbolag, som bjudits in till möten som en del av ärendena. Myndigheten kommer därefter att besluta om eventuellt vidare åtgärder.