Bottenbetyg för SÄBO när de boende tycker till

2024-05-10+ Lysekil placerar sig bland de 25 procent sämsta kommunerna i landet gällande trygghet och trivsel på särskilda boenden. Detta enligt en enkätundersökning som de boende besvarat.