”Kortad tidplan till år 2035”

Aad van Bedaf gav inblick i Preems förnybara framtid

fredag – Preem har kortat ned tidplanen för när vi ska vara klimatneutrala till år 2035. Vi noterar en stadigt minskande efterfrågan på flytande fossila drivmedel och det är helt i sin ordning. Vårt mål är att successivt byta ut den fossila råvaran mot förnybara råvaror.
Det sade raffinaderichef Aad van Bedaf när Preem och Näringslivscentrum i Lysekil höll ett informationsmöte om pågående investeringar och raffinaderiets framtida planer.

Preem minskar utsläppen mest

Då ska Sveriges 20 största utsläppare bli klimatneutrala

2022-11-03+ Sveriges 20 största utsläppare står för nära en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Hur de lyckas ställa om och minska sina utsläpp kommer att vara helt avgörande för om de svenska klimatmålen ska kunna nås.
Enligt en färsk rapport från Hagainitiativet lovar de största utsläpparna minska sina utsläpp i Sverige med minst 50 procent till 2045.
Drivmedelsbolaget Preem är det bolag som kommer att minska sina utsläpp mest i volym och ha nettonollutsläpp redan till 2035.

Tunga transporter till Preemraffs nysatsning

700 ton körs åtta km på fem timmar

2022-11-02+ I dagarna transporteras fyra stora tryckkärl från Basteviksholmarna till Preemraff. De är delar i miljardsatsningen på att bygga ut den så kallade Synsat-anläggningen för att kunna blanda i mer förnybara råvaror.

Tung transport i snigelfart mot Preemraff

700 ton körs åtta km på fem timmar

2022-10-31+ I dagarna transporteras fyra stora tryckkärl från Basteviksholmarna till Preemraff. De är delar i miljardsatsningen på att bygga ut den så kallade Synsat-anläggningen för att kunna blanda i mer förnybara råvaror.

Preemraff startar upp igen

Mellanstopp avslutat med 1000 entreprenörer

2022-10-08+ Nu är uppstarten igång vid Preemraff Lysekil efter det stora underhållsstoppet som pågått sedan mitten av september.
– Stoppet håller tidplanen överlag och de första anläggningarna lämnas snart tillbaka från stopporganisationen till driftorganisationen. Sedan tar driften vid och gör noggranna utcheckningar av anläggningarna innan dessa startas upp, förklarar Sofia Agertoft, kommunikationsansvarig vid Preemraff Lysekil.