Preems resultat 2023 näst starkast i företagets historia

Men minskning med sju miljarder jämfört med 2022

2024-04-03+ Preems årsredovisning uppvisar ett finansiellt resultat som är det näst starkaste i företagets historia. Jämfört med 2022 minskade både omsättning och resultat.
Året präglades av åtgärder för att nå målet om en klimatneutral värdekedja 2035.

Över fem miljarder ska investeras i Preemraff

Blir ledande aktör inom förnybart flygbränsle i Europa

2023-11-30+ Preems styrelse har beslutat om en investering på cirka 5,5 miljarder kronor för en storskalig ombyggnation av Preemraff Lysekil.

Preem kan säljas – stor affär förbereds

2023-10-10+ Preems ägare, Hussein Al Amoudi, har initierat en utvärdering som kan leda till en försäljning av hela eller delar av bolaget skriver Preem i ett pressmeddelande.
– Det är idag för tidigt att resonera kring hur verksamheten i Västsverige kan komma att påverkas, uttrycker Preems vd Magnus Heimburg till Lysekilsposten.

”Risk att vi inte kan trygga försörjningen”

Preem ser risker med sänkt reduktionsplikt

2023-05-08+ Regeringen aviserar nu att den så kallade reduktionsplikten, inblandning av förnybart i bensin och diesel, ska sänkas till sex procent från kommande årsskifte.
Drivmedelsbolaget Preem satsar på förnybart och ser risker med beskedet.
– Preem avviker inte från vår plan. Vi tror på biodrivmedel och dess betydelse för försörjningstrygghet och klimat, kommenterar Magnus Heimburg, vd vid Preem.

Bra start för Preem 2023 trots osäker marknad

2023-05-05+ Drivmedelsbolaget Preem fick en bra start på 2023.
Det visar delårsrapporten för januari till mars som nu presenterats.
– Det första kvartalet präglades av fortsatt osäkerhet på marknaden, med kraftiga prisförändringar, en stark dollar och generellt höga raffinaderimarginaler, kommenterar Preems vd Magnus Heimburg.

Åttondeklassare på besök på Preemraff

– Kemilektionen tydliggörs genom studiebesök i arbetslivet

2023-02-06+ Under två dagar i förra veckan fick alla åttondeklassare på Gullmarsskolan besöka Preemraff.
– Eleverna läser nu organisk kemi, så det är kul att de får komma hit och höra om hur det fungerar i verkligheten, säger Anne Dahl Carlsson, lärare på Gullmarsskolan.

Preem ser risk för ransonering av vinterdiesel

Vd Magnus Heimburg: ”Kraftigt sänkt reduktionsplikt kan leda till utbudsbrist”

2023-01-19+ Att sänka reduktionsplikten kraftigt skulle i värsta fall kunna leda till ransonering av diesel.
Det varnar nu Preems vd och koncernchef Magnus Heimburg för.
– En kraftigt sänkt reduktionsplikt riskerar att inte ge den priseffekt som regeringen hoppas. Faktum är att det kan leda till utbudsbrist på diesel, vilket i sin tur skulle innebära direkt negativa konsekvenser för svenska hushåll och företag, säger han.

Närodlade tomater ett sätt att ta tillvara på Preemraffs spillvärme

Stig Nilson: ”Vi har fått många förfrågningar från odlare”

2022-12-02+ För 50 år sedan, när Scanraff byggdes upp, var framtiden fossil – trodde man. Stora planer fanns för tung miljöpåverkande industri på Lysehalvön.
Nu 50 år senare är tongångarna annorlunda.
– Vi tittar på gröna investeringar på de marker som Preem disponerar, säger Stig Nilson vid Preemraff Lysekil.
Tomatodlingar och solcellspark är något som kan bli aktuellt.

”Kortad tidplan till år 2035”

Aad van Bedaf gav inblick i Preems förnybara framtid

2022-11-25 – Preem har kortat ned tidplanen för när vi ska vara klimatneutrala till år 2035. Vi noterar en stadigt minskande efterfrågan på flytande fossila drivmedel och det är helt i sin ordning. Vårt mål är att successivt byta ut den fossila råvaran mot förnybara råvaror.
Det sade raffinaderichef Aad van Bedaf när Preem och Näringslivscentrum i Lysekil höll ett informationsmöte om pågående investeringar och raffinaderiets framtida planer.

Preem minskar utsläppen mest

Då ska Sveriges 20 största utsläppare bli klimatneutrala

2022-11-03+ Sveriges 20 största utsläppare står för nära en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Hur de lyckas ställa om och minska sina utsläpp kommer att vara helt avgörande för om de svenska klimatmålen ska kunna nås.
Enligt en färsk rapport från Hagainitiativet lovar de största utsläpparna minska sina utsläpp i Sverige med minst 50 procent till 2045.
Drivmedelsbolaget Preem är det bolag som kommer att minska sina utsläpp mest i volym och ha nettonollutsläpp redan till 2035.

Tunga transporter till Preemraffs nysatsning

700 ton körs åtta km på fem timmar

2022-11-02+ I dagarna transporteras fyra stora tryckkärl från Basteviksholmarna till Preemraff. De är delar i miljardsatsningen på att bygga ut den så kallade Synsat-anläggningen för att kunna blanda i mer förnybara råvaror.

Tung transport i snigelfart mot Preemraff

700 ton körs åtta km på fem timmar

2022-10-31+ I dagarna transporteras fyra stora tryckkärl från Basteviksholmarna till Preemraff. De är delar i miljardsatsningen på att bygga ut den så kallade Synsat-anläggningen för att kunna blanda i mer förnybara råvaror.

Preemraff startar upp igen

Mellanstopp avslutat med 1000 entreprenörer

2022-10-08+ Nu är uppstarten igång vid Preemraff Lysekil efter det stora underhållsstoppet som pågått sedan mitten av september.
– Stoppet håller tidplanen överlag och de första anläggningarna lämnas snart tillbaka från stopporganisationen till driftorganisationen. Sedan tar driften vid och gör noggranna utcheckningar av anläggningarna innan dessa startas upp, förklarar Sofia Agertoft, kommunikationsansvarig vid Preemraff Lysekil.