SD vill förbjuda Prideflaggan och ta bort 1:a maj som röd dag

2023-01-30+ Sverigedemokraterna och riksdagsledamoten Matheus Enholm från Munkedal tycker att regeringsformen är föråldrad. De vill bland annat ersätta första maj med en helgdag med koppling till det svenska arvet. Dessutom vill de förbjuda Prideflaggan på flaggstänger utanför myndigheter.

Kontroversiella förslaget återremitteras

Beslut om andra vice ordförandeposter skjuts upp

2022-12-16+ Förslaget om att införa en arvoderad andra vice ordförandepost inom social- utbildnings- och samhällsbyggnadsnämnden behandlades under onsdagens sammanträde i kommunfullmäktige.
Efter en livlig diskussion så följde en votering som resulterade i en minoritetsåterremiss.

Förhandlingar startar för etablering av nytt handelsområde i Dalskogen

2022-11-15+ Nu har nästa steg tagits för att skapa ett handelsområde vid gamla Coop i Dalskogen. Kommunstyrelsen gav vid senaste sammanträdet i uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att inleda förhandlingar med Propulus Market AB som visat intresse för att köpa mark och etablera handel i området.