Kommunisterna ute i kylan: ”beslut tas i en allt trängre krets”

2024-04-16+ På senaste kommunfullmäktigemötet röstades (K) bort från kommunala styrelser och nämnder.
– Att allt fler beslut behandlas och tas i en allt trängre krets är väldigt negativt, och säkert också en förklaring till varför det var angeläget att manövrera bort (K) från styrelser och nämnder, säger Yngve Berlin (K).

”Vänstern sviker väljarna – men vi är inte förvånade”

2023-03-03+ – Vänsterpartiets beslut att bryta det valtekniska samarbetet med oss har varit i säck innan det kom i påse. Påtryckningar i den vägen från deras partiledning på nationell nivå och ”lockpriser” från lokala (S) har pågått länge.

Överens men ändå inte när Rombrants motion avslogs

Förslag om att sälja ut fastigheter röstades ner i fullmäktige

2022-12-17+ Ronald Rombrants (LP) motion om att sälja ut kommunalt ägda fastigheter avslogs under kommunfullmäktiges sammanträde i onsdags.
Trots att varken Ronald Rombrant själv eller Yngve Berlin (K) hade några problem med beslutet så uppstod en liten debatt mellan de båda gruppledarna.

Kontroversiella förslaget återremitteras

Beslut om andra vice ordförandeposter skjuts upp

2022-12-16+ Förslaget om att införa en arvoderad andra vice ordförandepost inom social- utbildnings- och samhällsbyggnadsnämnden behandlades under onsdagens sammanträde i kommunfullmäktige.
Efter en livlig diskussion så följde en votering som resulterade i en minoritetsåterremiss.

Nya styret i Lysekil kostar en miljon mer i arvode än tidigare

Ulf Hanstål (M): ”När det handlar om egna plånboken är inget heligt för S, LP och MP”

2022-12-01+ Det nya styret med socialdemokraterna, Lysekilspartiet och Miljöpartiet kommer att kosta en miljon mer i artvode än tidigare ledning. Det framgår i ett initiativärende i kommunstyr­elsen.

”Lägg ned Lysekils närsjukhus”

Tjänstemannaförslag: Skapa ny lokalisering i Håby

2022-11-17+ Placera ett närsjukhus i Håby och lägg ned närsjukhusen i Lysekil och Strömstad. Det är förslaget i en rapport som politikerna i Norra hälso- och sjukvårdsnämnden ska ta ställning till på torsdag den 24 november.

Förhandlingar startar för etablering av nytt handelsområde i Dalskogen

2022-11-15+ Nu har nästa steg tagits för att skapa ett handelsområde vid gamla Coop i Dalskogen. Kommunstyrelsen gav vid senaste sammanträdet i uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att inleda förhandlingar med Propulus Market AB som visat intresse för att köpa mark och etablera handel i området.

Förutsättningar för regimskifte i Lysekil

2022-09-27+ Valresultaten är nu definitiva och förhandlingarna kring hur kommunerna ska styras börjar nu på allvar.
I Lysekil finns förutsättningar för ett regimskifte.
– Vi har haft ett första möte säger moderaternas Ulf Hanstål, som i dagsläget får ses som knapp favorit att bli Lysekils nya kommunalråd.