”Vi är ute på plats idag”

Trafikverket om stenarna som slungades in på tomt av plogbilen

2023-01-11+ Trafikverket ser allvarligt på händelsen. De påpekar också att det blir mycket skador och att den här typen av kantstenar blir kostsamma.
– De blir sönderkörda och så ser det ut på många ställen just nu. Vi har också bett entreprenören titta på alternativa lösningar, säger Rakel Edh, projektledare Trafikverket.

Plogbilens framfart kunde slutat olyckligt

2023-01-11+ Plogbilen hade slungat in vägstenar 70 gånger 50 centimeter stora ner på altanen och in i trädgården, totalt handlar det om fem stenar.
– Det är klart vi blev chokade, men samtidigt glada att ingen var där när det skedde, berättar Madelene Ahl och Peo Hellberg, som bor efter huvudvägen 785 på Skaftö.