Påsken delar Grundsund i två

2024-03-26+ Traditionen av påskefyrar är stark på Skaftö. Särskilt i tätorten Grundsund där två konkurrerande eldar delar upp ortsbefolkningen i påsktid.
– Vi är rivaler men fortfarande med glimten i ögat, säger David Jakobsson, som tillhör Oddens påskefyr.