Nordens Ark tar fram riktlinjer för studier av den skygga pallaskatten

2023-03-12+ I många år har forskningen på små kattdjur som pallaskatter fått stå tillbaka för mer populära kattdjur som tigrar, lejon och leoparder. Nu driver Nordens Ark arbetet för att effektivisera datainsamling som förbättrar bevarande- och forskningsåtgärder för de hotade pallaskatterna. Tanken är att forskningen ska underlättas genom att alla jobbar på samma sätt.

”Båtans” öde berör och engagerar

Nordens Ark och Birdlife Sverige samarbetar för att rädda sydliga kärrsnäppan

2023-01-29+ Historien om den sydliga kärrsnäppan som kläcktes i Båtafjorden i Halland 2011 berör många. Efter att ha varit ”försvunnen” i flera år har hon upprepade gånger lagt ägg som tyvärr tagits av rovdjur. Nordens Ark och BirdLife Sverige arbetar för att rädda den akut hotade sydliga kärrsnäppan och följer därför Båtans öde noga.

Lysekils simsällskap simmade för Nordens Ark

2022-10-18 Under lördagen simmade 28 medlemmar i Lysekils Simsällskap totalt 102 900 meter för att samla in pengar till Nordens Ark. Nästan 36 000 kronor, som kommer att lämnas över till Nordens Ark, samlades in.
Nu uppmanar simsällskapet andra föreningar att haka på trenden.

Ny unik sköldpadda har flyttat in på Nordens Ark

2022-09-24+ I helgen anlände två små nyaguineasköldpaddor till Nordens Ark. De är de första nya sköldpaddorna som ska flytta in i nya SköldpaddsArken som till sommaren kommer ge några av världens mest hotade sköldpaddsarter en fristad.