”Den marina återvinningscentralen är beroende av extern finansiering”

Kommunalrådet Therese Mancini (S) svarar Abrahamsson (M)

2023-11-15+ – Vi måste vara medvetna om de utmaningar som finns och att den marina återvinningscentralen till stora delar är beroende av extern finansiering. Jag är noga med att skattemedel från Sotenäs kommuns medborgare ska användas på ett ansvarsfullt sätt för kommunens behov och våra prioriterade områden.

Vad vill det nya styret med den marina återvinningscentralen?

2023-11-08+ – Avser den politiska ledningen att fortsatt prioritera och utveckla arbetet med den Marina Återvinningscentralen?
Den frågan vill Mats Abrahamsson (M) ha svar på vid nästa fullmäktigemöte av kommunstyrelsens ordförande Therese Mancini (S).