Vad händer med Lysekilsbanan när Sverige går med i NATO?

”Frågor som rör infrastruktur får ökad betydelse”

2023-09-01+ Vilken betydelse kommer Lysekilsbanan att få när Sverige går med i NATO? LP ställde frågan till Försvarsmakten som idag inte kan uttala sig om Lysekilsbanan specifikt, men betonar att frågor som berör infrastruktur får en ökad betydelse för Försvarsmakten.

Beslut om Lysekilsbanan skjuts upp på nytt – kan bli under 2024

Trafikverket har brist på interna resurser

2023-02-01+ Beslut om vad som ska hända med Lysekilsbanan ser ut att åter skjutas på framtiden. I höstas var Trafikverkets målsättning att styrelsen/generaldirektören skulle kunna fatta beslut om den fortsatta hanteringen av banan under våren 2023.
Men beskedet från Trafikverket är nu att beslutet dröjer.

”Konstruktivt möte om framtiden för Lysekilsbanan”

Kommunen, Trafikverket, Försvarsmakten och Länsstyrelsen möttes

2022-10-13+ Förra veckan hölls ett möte i Lysekil där företrädare för Lysekils kommun, Trafikverket, Försvarsmakten och Länsstyrelsen medverkade. Mötet gällde framtiden för Lysekilsbanan.
– Det var ett konstruktivt möte där alla var överens om att det behöver utredas vidare om banan ska utvecklas eller avvecklas, säger Michael Johansson, avdelningschef vid avdelningen för hållbar utveckling, Lysekils kommun.

Besked från Trafikverket om Lysekilsbanan våren 2023

Synpunkter från ny remissrunda ska nu sammanställas

2022-10-03+ Nu har remisstiden för Trafikverkets förfrågan om fler synpunkter på Lysekilsbanans framtid gått ut.
– Närmaste tiden ska alla de yttranden som kommit in sammanställas i en samrådsredogörelse, förklarar Sara Blomkvist, projektledare, Utredning/ Planering vid Trafikverket i Göteborg.
Målsättningen är att ett beslut ska kunna fattas under våren 2023.