Fler kunder sparar på elen

2023-01-17+ Förutsättningarna för att sänka sina elkostnader är väldigt olika med allt från uppvärmning till hur välisolerat huset är. Avtal med timpris kan vara ett sätt att sänka kostnaden på, men det kan också bli väldigt mycket dyrare. LEVAS abonnenter i Lysekil har dragit ner på förbrukningen och gjort en genomsnittlig besparing på 15 procent under hösten/vintern.

Jobbig elräkning för december

2023-01-16+ Det blev en tråkig start på det nya året 2023 med rekordhöga elräkningar för december månad. Elpriset gör tvära kast från en dag till en annan och emellanåt har det varit exceptionellt dyrt, särskilt i december.
– Jag tror att under de närmaste åren så kommer vi att få se ett högre elpris. Det blir mer volatilt och varierar mycket utifrån väder och produktionskapacitet, med andra ord utifrån tillgång och efterfrågan, säger Susanne Malm, vd på LEVA i Lysekil.

LEVA letar vidare efter läge för ny solcellspark

2023-01-15+ Lysekil Energi Vind AB hade planer på att sätta upp en solcellsanläggning i Lyse, intill vägen som leder ut mot Preemraff Lysekil, inte långt från Bergs skola. Men den anmälan som lämnats in har fått avslag av Länsstyrelsen.
Planer finns dock för att hitta alternativ.

Trottoar låg utan asfalt i ett år

2022-12-14+ Det kan ibland dröja länge innan en uppgrävd trottoar blir asfalterad igen. En trottoarbit som tog ovanligt lång tid att få fixad finns i backen vid Korsgatan nära korsningen mot Kungsgatan i Lysekil. Där tog det närmare ett år innan asfalten lades på.
LP bad LEVA i Lysekil att förklara den långa väntetiden.

Ny avloppsledning till Lysekil ska ersätta Stockeviks-verket

Stort VA-projekt på samråd inför domstolsansökan

2022-12-14+ Om ett par år hoppas LEVA i Lysekil att allt avloppsvatten från Skaftö ska gå i en drygt tre kilometer lång ledning under Gullmarn till Långe-viksverket i Lysekil.
Nu är planerna för en ny avloppsledning på Gullmarns botten ute på samråd.
– Vi håller på att bygga om Långeviksverket för att kunna ta emot avloppsvattnet från Skaftö, säger André Gustavsson, chef VA-utveckling vid LEVA.

LEVA toppar lönelistan i Lysekils kommun

2022-12-13+ LEVA i Lysekil ger högst genomsnittlig årslön till sina anställda av företagen i Lysekils kommun. Det visar den årliga lönestatistiken från CreditSafe.

Detta gör LEVA om elen inte räcker utan måste kopplas bort

2022-10-20+ Det har aldrig hänt tidigare i det svenska kraftnätet, men i vinter finns det en ökad risk: Planerad bortkoppling av elen på grund av effektbrist.
– Risken har totalt sett ökat för att en bristsituation kan uppstå aviserar Svenska Kraftnät, säger Thomas Amgård, affärsområdeschef för elnät vid LEVA i Lysekil.
LEVA är förberedda för vad som ska göras om det kommer order om att bortkoppling måste ske på grund av effektbrist.

Elhandelskunder erbjuds allt färre elhandelsavtal

LEVA har pausat fasta och ”smarta” avtal

2022-10-14+ Den röriga elmarknaden med kraftiga toppar och dalar, med ett generellt högre elpris, har nu gjort att elhandelsföretagen erbjuder allt färre alternativ. Borta är flerårsavtalen, ersatta av kortare avtal.
På LEVA i Lysekil har man idag bara ett avtal, LEVA Nu.
– Vi har nu även pausat vårt andra alternativ LEVA Smart, förklarar elhandelsansvarige Annika Hellqvist.