Detta gör LEVA om elen inte räcker utan måste kopplas bort

2022-10-20+ Det har aldrig hänt tidigare i det svenska kraftnätet, men i vinter finns det en ökad risk: Planerad bortkoppling av elen på grund av effektbrist.
– Risken har totalt sett ökat för att en bristsituation kan uppstå aviserar Svenska Kraftnät, säger Thomas Amgård, affärsområdeschef för elnät vid LEVA i Lysekil.
LEVA är förberedda för vad som ska göras om det kommer order om att bortkoppling måste ske på grund av effektbrist.

Elhandelskunder erbjuds allt färre elhandelsavtal

LEVA har pausat fasta och ”smarta” avtal

2022-10-14+ Den röriga elmarknaden med kraftiga toppar och dalar, med ett generellt högre elpris, har nu gjort att elhandelsföretagen erbjuder allt färre alternativ. Borta är flerårsavtalen, ersatta av kortare avtal.
På LEVA i Lysekil har man idag bara ett avtal, LEVA Nu.
– Vi har nu även pausat vårt andra alternativ LEVA Smart, förklarar elhandelsansvarige Annika Hellqvist.