Kommunstyrelsen stöttar ändring av föreningsstöd

2023-03-07+ Under onsdagen togs förslaget om föreningsstödet upp i kommunstyrelsen.
– Det som är skarpt läge i förändringen är att vi flyttar bidragshanteringen från kommunstyrelseförvaltningen till utbildningsförvaltningen, allt annat är kvar sedan gammalt, säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S)

Kommunstyrelsen stöttar ändring av föreningsstöd

2023-03-02+ Under onsdagen togs förslaget om föreningsstödet upp i kommunstyrelsen.
– Det som är skarpt läge i förändringen är att vi flyttar bidragshanteringen från kommunstyrelseförvaltningen till utbildningsförvaltningen, allt annat är kvar sedan gammalt, säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S)

”Stödet ska fortsätta till pensionärsföreningarna”

Nytt förslag från förvaltningen gällande föreningsstödet

2023-03-01+ Förslagen att ta bort Lysekils kommuns ekonomiska stöd till pensionärsföreningar och Folkets Hus-föreningar fick massiv kritik av berörda.
Den fördjupade utredningen om föreningsbidragen har tagit till sig av de kritiska synpunkterna. Förslaget till kommunstyrelsen var att stödet ska fortsätta till pensionärsföreningar, funktionshinderföreningar och Folkets Hus-föreningar.

”Sannolikt blir det justeringar”

Snart dags för politiskt beslut

2023-02-25+ Den 1 mars ska kommun-styrelsen i Lysekil ta ställning till förslag till nytt föreningsstöd. Det ursprungliga förslaget är att stöd i princip bara ska gå till föreningar som har verksamhet för barn och unga.
Men det kan bli justeringar.
– Med stor sannolikhet blir det vissa förändringar i mitt förslag, säger Christian Martins, administrativ chef.

”Synpunkter ska vägas samman till konsekvensanalys”

Christian Martins uttalar sig om kritiken mot föreningsstödet

2023-02-11+ LP ställde frågan till kommunens administrative chef, Christian Martins, som utreder föreningsstödet, om hur han ser på synpunkterna som kommit in.

”Utgår från att det sker ett omtag”

Sju pensionärsföreningar yttrar sig om föreningsstödet

2023-02-09+ Sju pensionärsföreningar i Lysekils kommun har skrivit ett gemensamt svar på utredningen om nytt föreningsstöd i kommunen, ett stöd som i princip enbart föreslås inrikta sig på barn och unga.
Föreningarna utgår från att det sker ett omtag när det gäller kommunens stöd till föreningslivet och att det utgår från det värde som skapas av pensionärsföreningar för nuvarande och kommande medlemmar.

Massiv kritik mot förslag till nytt föreningsstöd i Lysekil

2023-02-09+ Det kommer massiv kritik mot det nya förslaget till föreningsstöd i Lysekils kommun. Stödet ska enligt förslaget gå till föreningar med barn och unga, medan pensionärsföreningar skulle bli utan stöd.
Att ställa grupper mot varandra är diskriminerande, anser flera av föreningarna som lämnat synpunkter på förslaget. De efterlyser även konsekvensanalyser och både Lysekils Folkets Hus och Skaftö Folkets Hus befarar att de måste stänga ned verksamheten om bidragen upphör eller dras ned kraftigt.