Så förbereder sig skaftöborna för kriser

2022-10-12+ Som en del av av den årligt återkommande Krisberedskapsveckan gästade Försvarsutbildarna Skaftö Folkets Hus för att informera om aktuellt omvärldsläge och utbilda i civilförsvar och krisberedskap. Åhörarna fick också tips på bra saker att ha hemma i en krislåda om vi till exempel blir utan ström och vatten över längre tid.

Ökat antal konkurser i Västra Götaland – dyster höst väntar

2022-09-25+ Efter flera månader i rad med minskat antal konkurser ökade konkurserna i augusti kraftigt, enligt dagsaktuell statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Samtidigt pekar en rad faktorer på att antalet konkurser kan komma att öka ytterligare i höst. Kanske står vi inför en ny tuff konkursvåg?