Kommunisterna ute i kylan: ”beslut tas i en allt trängre krets”

2024-04-16+ På senaste kommunfullmäktigemötet röstades (K) bort från kommunala styrelser och nämnder.
– Att allt fler beslut behandlas och tas i en allt trängre krets är väldigt negativt, och säkert också en förklaring till varför det var angeläget att manövrera bort (K) från styrelser och nämnder, säger Yngve Berlin (K).