Svårt att rekrytera yngre till kommunalpolitiken

Bara tre politiker är under 50 år i kommunstyrelsen

2022-12-17+ Tre personer under 50 år i gårdagens nomineringar till kommunstyrelsen. Att få yngre att engagera sig politiskt upplever flera partier är en utmaning.
– Vi har svårt att få in folk och jag tror att människor värdesätter sin fritid på ett annat sätt idag, säger Philip Nordqvist (M).

Även Lysekil vill lämna den gemensamma miljönämnden

2022-12-16+ Att skapa en gemensam miljönämnd i mellersta Bohuslän och lägga miljökontoret i Kungshamn visade sig inte fungera så väl som man hoppats, åtminstone inte för Lysekils och Munkedals del.
Tidigare i höst aviserade Munkedal att man lämnar den gemensamma miljönämnden och nu vill även Lysekils kommun återgå till kommunens egen organisation.
– Det handlar om tre kommuner med olika bedömningar, säger Lars Björneld (L), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil.

Allt pekar mot en ”mittenkoalition”

Fem partier förhandlar om styret i Lysekils kommun

2022-10-13+ Förhandlingarna kring en ”Mittenkoalition” i Lysekil med fyra till fem partier där Socialdemokraterna och Lysekilspartiet skulle bli tongivande har tagit fart.