Nya miljoner för miljövänligare nötkött

Pilotfabriken i Norra hamnen utökar sin forskning och utveckling

2022-11-23+ Miljövänligare nötkött genom att reducera kornas metanutsläpp är Volta Greentechs ambition. Efter en lyckad pilotstudie på Gotland i sommar tar de nu in 20 nya miljoner.

Klimatförändringarna kan påverka havsmiljön mer än något annat

2022-09-25+ För att främja en hållbar utveckling av havsmiljön behöver den planeras, liksom vi har en fysisk planering för verksamheter på land. Nu visar forskare från bland annat Göteborgs universitet att havsplaneringen måste ta hänsyn till ett förändrat klimat, vilket den inte gör i dag. Förändringarna i temperatur och salthalt komma att påverka ekosystem och arter lika mycket som all annan miljöpåverkan sammantaget.