Klimatdemonstration mot kärnkraft i Lysekil

2023-01-26+ Nystartade Lysekils Freds- och klimatgrupp demonstrerade i lördags mot kärnkraftverk i Lysekil.
Det är med anledning av regeringens föreslagna lagändring som innebär att man tar bort förbudet att bygga ny kärnkraft på andra platser än där reaktorer redan finns i dag. Lysekil har ännu inte svarat hur de ställer sig till kärnkraftverk i kommunen.

Skiftande svar på LP:s fråga om kärnkraft i Lysekils kommun

2023-01-26+ Från ja till definitivt nej och däremellan några som inte tagit ställning. Det blev svaren på Lysekilspostens fråga om kärnkraft som ställts till företrädarna för de partier som är representerade i Lysekils kommunfullmäktige.

Regeringen ställer frågan vad Lysekil anser om ny kärnkraft

2023-01-17+ Lysekils kommun är en av 96 remissinstanser där regeringen vill få veta vad man tycker om promemorian Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg.
I kommunen finns tung energikrävande industri och här har också för cirka 50 år sedan funnits planer på lokalisering av kärnkraftverk vid Brofjorden.