Satsningar på närtrafiken när Västtrafik byter tidtabell

Idag 14:59 På söndag byter Västtrafik tidtabeller. Samtidigt görs förändringar för att anpassa trafiken efter resenärers behov. Bland annat utvecklas resmöjligheterna med närtrafiken i hela regionen och tågtrafiken på Västra Stambanan får fler turer.

Krabbfisketrappa allt dyrare

Osäkert om projektet blir av enligt ursprunglig plan

Idag 06:00 Hur blir det med det storstilade tremiljonersprojektet att bygga en ny krabbfisketrappa i viken mellan Havets Hus och Havsfiskelaboratoriet? Det kan Lysekils kommun inte ge besked om i nuläget.
Eventuellt blir det en enklare reparation av stödmuren som rasat ned.
– Hur det kommer att bli är inte bestämt ännu, kommenterar avdelningschef Christian Wrangmo.

Förhandlingar startar för etablering av nytt handelsområde i Dalskogen

2022-11-15+ Nu har nästa steg tagits för att skapa ett handelsområde vid gamla Coop i Dalskogen. Kommunstyrelsen gav vid senaste sammanträdet i uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att inleda förhandlingar med Propulus Market AB som visat intresse för att köpa mark och etablera handel i området.

Två förslag framtagna i utredning om in/utfart

Alternativ för 173 miljoner: Tre broar – längsta 110 meter lång över Valbogatan

2022-11-01+ Att bygga en ny in- och utfart i Lysekil mellan Slånbärsvägen och Norra Hamngatan skulle kosta omkring 173 miljoner kronor.
Det visar en vägutredning som en konsultfirma från Stockholm har gjort för Lysekils kommun, i samband med arbetet på en ny översiktsplan.
En utredning har även gjorts för ny väg mellan Slånbärsvägen och Valbogatan och där landar kostnaden på omkring 66 miljoner kronor.

Bygge i vägreservat över Tröten kostar mer än 170 miljoner

Alternativet ”katastrofvägen” inte stängt

2022-10-17+ Det är ännu inte bestämt hur en eventuell ny in- och utfart för Lysekils tätort ska se ut.
– Alternativet att bygga över ”katastrofvägen” är inte stängt ännu, säger Lars Björneld (L), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil.
Bygge i det vägreservat som finns beräknas kosta ungefär 173 miljoner kronor.