Lyse Hembygdsförening har firat sitt 70-årsjubileum

2022-10-06+ Lyse Hembygdsförening har firat sitt 70- årsjubileum. 50 medlemmar mötte upp i den stora lokalen i Torgestad då ordföranden Gun Jarnedal hälsade välkommen. Utöver förhandlingar och kaffe så underhöll trubaduren och komikern ”Gåke.”