Neptunus går på försenat varvsbesök i vår

2022-10-08+ Hårt prövade pendlare över Gullmarsleden får till våren räkna med ytterligare ett varvsbesök för en av färjorna i över en månad. Men denna gång kommer en reservfärja att sättas in.

Fortsatt bara en färja över Gullmarsleden

Trafikverket: ”Finns ingen extrafärja”

2022-10-07+ Lysekils kommun har nu fått ett formellt svar från Trafikverket angående möjligheterna att på något sätt förkorta tiden till dess att normal tidtabell kan hållas över Gullmarsleden. I nuläget går bara en färja över Gullmarn.
Svaret ger inte något större hopp för pendlarna att något ska hända innan november.

Snabbare färja över Gullmaren inte möjligt

2022-09-27+ Lysekils kommun har ställt frågan om färjan över Gullmarsleden kan öka hastigheten för att hålla en tidtabell på avgång var 20:e minut dagtid.
Svaret från Trafikverket är entydigt: Nej.

Högre hastighet på färjan lösning på Gullmarsleden?

Lysekils kommun vill se snabba åtgärder

2022-09-22+ Skaffa en ersättningsfärja. Snabba på reparationsarbetena av Tellus eller rent av trafikera Gullmarsleden med högre hastighet.
Det är några förslag som Lysekils kommun nu kommer med till Trafikverket.

Risk för bara en färja i en månad

Gullmaj måste flyttas från Gullmarn till Svanesundsleden

2022-08-30+ Om knappt en månad är risken stor att det åter bara blir en färja över Gullmarsleden. Detta på grund av att reparationen av färjan Tellus drar ut på tiden.