Intressant föredrag om Curman på Vikarvet

2022-10-13+ Lördagen den 8 oktober inleddes kulturveckan i Lysekil. Flera intresserade kom till Vikarvets museum för att där lyssna på Ingemar Skar-stedt, vice ordförande i Vik-arvets styrelse.