Framtiden osäker för Gullmarsbadens Camping

Behöver ansöka om ny strandskyddsdispens

2022-12-01+ Gullmarsbadens Camping behöver ansöka om en ny strandskyddsdispens. Anders Jönsson, som driver campingen tillsammans med Magnus Kinnmark, är inte nöjd med beslutet och han anklagar dessutom Inge Löfgren, som är ordförande för föreningen Strandskyddarna, för att vara jävig.
– Det finns inget märkvärdigt med det här fallet, svarar Löfgren.