Västtrafik gör en ny bedömning – bänken ska tillbaka

2023-11-03+ Västtrafik ändrar sitt beslut angående bänk i busshåll­platsen vid Stadsparken. De meddelar att den här håll­platsen bör ha en bänk enligt Västtrafiks riktlinjer.
När nyheten når Gunilla Dahlqvist, som lider av skolios och saknat en bänk här, så blev hon förstås väldigt glad över det nya beslutet.

Gunilla saknar en bänk i väntan på bussen

2023-10-31+ Gunilla Dahlqvist är 79 år gammal och saknar en bänk att sitta på i busshållplatsen vid Stadsparken.
Åtskilliga gånger och redan före pandemin har Gunilla ställt frågan om en bänk och Västtrafik har lovat att återkomma med svar. Den femte oktober 2023 fick Gunilla svaret nej. Motivering till varför – nej.