Bälteskrav – inga problem för Linn och Elin

Transportstyrelsen presenterar förslag för ökad säkerhet

2022-11-03+ Transportstyrelsen föreslår fler krav för A-traktorer i en ny rapport. Där användande av bilbälte är ett utav dem. Något som inte är en självklarhet för unga idag.
– Jag har inte använt bälte i min bil, det är obekvämt, säger Elin Sjöberg.

Tredubbling av olyckor med A-traktorer

2022-11-03+ Hittills i år har antalet olyckor i trafik, med A-traktorer ökat med 251 procent jämfört med 2018, visar försäkringsbolaget Ifs egen skadestatistik. Personskadorna har mer än fördubblats.

Efter olyckorna med A-traktorer: krav på åtgärder mot fusket

2022-10-25+ Den senaste tiden har olyckorna med a-traktorer skjutit i höjden i takt med att allt fler sådana fordon rullar på vägarna. Flera ungdomar har omkommit eller skadats allvarligt. Därför måste det lättade regelverket för a-traktorer som trädde i kraft 2020 snarast dras tillbaka och omarbetas, kräver Riksförbundet M Sverige.