Erbjudande

 

Vill Du ge bort en prenumeration?

Mejla oss ditt eget namn, adress samt abonnentnummer 

samt namn och postadress samt epost till den som är mottagare

Glöm inte att uppge om detta är en etidningsprenumeration eller en pappersprenumeration där etidning ingår. Samt hur lång tid prenumerationen skall löpa? 

Skriv ”TRISS-kampanj”  i ämnesraden eller som rubrik!

Mejla oss detta på prenumeration@lysekilsposten.se 

 Frågor?  Ring oss vard. kl 10-12 på tel. 0523-667092