Familj

Det skall firas är gratis.  Födelsedagar, Student och annat som skall firas införes under denna vinjett.
(Maila oss bild på jubilaren + text till familjesidans e-post. Märk gärna filen direkt med dagen för införandet. )

Välkommen till stora världen kostar 100 kr.
Ta en digital bild på den nya familjemedlemmen. Skicka in bild med namn, vikt och längd på babyn samt namn på föräldrarna. Vill ni ha med nån vers, hälsning eller annan info så tas detta också med.
Glöm inte datum och plats för födelsen. Publiceras på 89 mm bredd med erforderlig höjd.

Dagens Ros/Ris kostar 50 kr.

Dödsannonser, Begravningstack kostar 11 kr per spaltmm.
Vill du hedra den avlidne med en speciell symbol så ordnar vi detta. Det ingår i servicen.
Om du ger oss en e-postadress så kan du få ett korr för godkännande innan tryck.

Bröllop Maila oss er bild med text så sätts den in (i mån av plats) utan kostnad.
Detta gäller även Guldbröllop, silverbröllop osv.

Betala enkelt via vårt bankgiro 521-4135
Märk inbetalning med samma namn som det ni vill införa på familjesidan.
(Exempel: Pelle Janssons släkting firar Pelle på hans födelsedag den 1:e februari.
50:- sätts in på bankgirot med texten: ”0201_PELLE J”)

Kontaktperson: Lars Björk, tel. 0523-66 70 96

Mailadress till familjesidan:
familjesidan@lysekilsposten.se

Frågor

Lasse Björk, tel. 0523-66 70 96, Marianne Hagström tel. 0523-66 70 95
eller Anna Karlsson, tel. 0523-66 70 97