Flera branscher har en skriande brist på personal och bristen ökar i takt med pensionsavgångar. ”En väl genomförd yrkesutbildning ger mycket goda chanser till ett bra jobb efter gymnasiet. En fördel är också att man kommer ut i jobb och får inkomster utan att behöva ha tagit studielån”, säger rektor Tommy Pettersson och biträdande rektor Martin Odell på Gullmarsgymnasiet i Lysekil.

”Yrkesutbildning ger mycket goda chanser till jobb”

Rektorer på Gullmarsgymnasiet slår ett slag för praktiska utbildningar inom bristyrken

2017-04-08 Bristen är stor på yrkesutbildad arbetskraft i Sverige och denna tendens bara ökar i takt med pensionsavgångar.
– Vårt budskap från skolans sida är att en väl genomförd yrkesutbildning ger mycket goda chanser till ett bra jobb efter gymnasiet, säger rektor Tommy Pettersson och biträdande rektor Martin Odell på Gullmarsgymnasiet, Campus Väst, i Lysekil.

Efter att den senaste läroplanen för gymnasiet, GY11, genomfördes sjönk andelen elever som valde praktiska yrkesprogram. En av anledningarna tror man är att yrkesutbildningar i sin grundform inte är högskoleförberedande enligt läroplanen från 2011.

Idag väljer cirka 36 procent av ungdomarna som ska läsa på gymnasiet yrkesprogram i Sverige. I Lysekil är den siffran cirka 30 procent…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv