Yrkesfiskare åtalas för brott mot fiskelagen

2023-09-22 En yrkesfiskare från Göteborgsområdet åtalas för brott mot fiskelagen.

Tanum: En yrkesfiskare från Göteborgsområdet åtalas för brott mot fiskelagen vid Uddevalla tingsrätt. Mannen har såsom befälhavare ombord på ett fiskefartyg ansvaret för att fartyget vid yrkesmässigt fiske i Skagerrak bedrivit fiskeverksamhet genom att ha trål i vattnet i fredat vattenområde där fiskeverksamhet är helt förbjuden. Vid tillfället avslutades ett tråldrag och påbörjades (in-) halning av trålen då fartyget befann sig i fredningsområdet. Händelsen ägde rum i sluet av mars 2022 i området Bratten 2 i svenskt territorialvatten i Tanums kommun. Yrkesfiskaren begick gärningen med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv