Vill skapa gemensamt byggkontor i Munkedal

Vill skapa gemensamt byggkontor i Munkedal

2016-09-16 Förslag att lägga ned plan- och byggkontoret i Sotenäs vid årsskiftet
Nu har byggnadsnämnden i Munkedal beslutat inleda ett arbete med att skapa ett gemensamt plan- och byggkontor för Sotenäs och Munkedals kommuner.
Nämnden tog på torsdagen beslut om att utreda formerna för ett gemensamt plan- och byggkontor med placering i Munkedal. Avsikten är att det sammanslagna kontoret ska vara i verksamhet redan vid kommande årsskifte.

2013 bildade Sotenäs, Lysekil och Munkedal en gemensam nämnd för miljöfrågor, Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Den sammanslagningen innebar att en del personal i förvaltningen fick Kungshamn som sin tjänstgöringsort istället för Lysekil. Detta skapade under en tid turbulens bland personalen med bland annat avhopp som följd.
Orsaken till att nämnder och förvaltningar slås ihop är att kommunerna var för sig är för små för att ha egna separata förvaltningar inom alla områden.
Byggnadsnämnden i Munkedal konstaterade, i samband med att man på torsdagen tog beslutet om en sammanslagning, att det innebär utmaningar att bemanna plan- och byggkontoren.
I Munkedal är antalet ärenden inte så stort att plan- och byggkontoret kan anställa alla de kompetenser som behövs i liten skala.
Det finns exempelvis inte underlag för en heltidstjänst som planhandläggare och arkitekt.
I Sotenäs, å andra sidan, är antalet byggärenden tillräckligt för att bemanna kontoret med flera kompetenser. Sotenäs har som kustkommun ett stort antal fritidsbostäder med många byggärenden.

Läs mer på:
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv