Foto: Gabriel Berndtsson

Vill nå alla som tappat tron

Kontraktsprost Torbjörn Edebol välkomnar alla till kyrkan

2015-08-13 Torbjörn Edebol, kontraktsprost i Norra Bohusläns kontrakt och kyrkoherde i församlingarna Bro och Brastad. Det har nu gått två år sedan Edebol tillträdde sin tjänst i Bro pastorat.
Det har varit två år att reflektera över och två år han anser vara värda att lyfta fram. Den största utmaningen som ligger framför dem blir att nå de generationerna som kyrkan har tappat. Nå de som inte känner någon kyrkotillhörighet. ”Alla grupper, alla kategorier av människor måste känna sig välkomna”, menar Edebol.

Bro pastorat ligger högt över genomsnittet i Sverige när det gäller antalet kyrkobesökare.
– Jag ser att vi har ett allmänt stort stöd för kyrkan och en relativt hög kyrkotillhörighet. Över 70 procent, vilket är långt över genomsnittet i Sverige. Det finns en lojalitet och stöd för det arbete vi utför. Generationerna från 70-talet och därefter har vi inte lyckats nå och där med riskerar vi en hel del av det som byggts upp under århundradena, menar Edebol.
Barn- och ungdomsarbete
Därför satsar pastoratet, med start redan i höst, på barn- och ungdomsarbete och mer än tidigare för att försöka fånga upp så mycket de kan.
– Även konfirmandarbetet behöver en uppryckning. Det är en stor utmaning vi står inför med att rekrytera medlemmar, medlemsvård så folk känner att det är meningsfullt att vara kvar i kyrkan. Det gör de av lojalitet nu, den lite äldre generationen. Men vi måste tänka långsiktigt, säger Edebol.

 

Läs mer i papperstidningen eller på https://lysekilsposten.buyandread.com

 

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv