Havsfiskelaboratoriet i Lysekil vill nu få tillstånd att fiska amerikansk hummer i Södra Hamnen, ett område där det förra året påträffades ett flertal amerikanska humrar. Arkivfoto: Gabriel Berndtsson

Vill fiska amerikansk hummer i Lysekils hamn

2015-02-11 Nu ansöker Havsfiskelaboratoriet i Lysekil hos kommunen om att få fiska amerikansk hummer i Södra Hamnen. Anledningen är att det under fjolåret fångades 19 amerikanska humrar i Gullmarn. Merparten av dessa togs i närheten av Södra Hamnen och intill försvarets avmagnetiseringsstation.

Vidar Øresland, forskare vid Havsfiskelaboratoriet, Sveriges Lantbruksuniversitet, konstaterar i ansökan att flera rymningar/utsläpp av amerikansk hummer har skett vid Södra Hamnen under minst två års tid.
Risken finns att vi nu ser början på en etablering av amerikansk hummer i svenska vatten med start i Gullmarsfjorden. En  hona av amerikansk hummer med hybrida ägg (d.v.s. befruktade av en hane av europeisk hummer) har redan påträffats utanför Södra hamnen.  Främmande sjukdomar och  parasiter är de största hoten mot vår vanliga europeiska hummer, om amerikansk hummer kommer ut i vattnen vid svenska Västkusten.
Upp till 100 tinor
Havsfiskelaboratoriet vill fiska med upp till 100 tinor vid vissa tillfällen varje månad året runt. Detta för att kunna följa utvecklingen under året, dels av sjukdomar och parasiter, dels förekomst av unga hybrider (ägg, yngel och unga individer).
Idag råder det fiskeförbud i delar av vattnen utanför Södra Hamnen. Havsfiskelaboratoriet behöver ha tillstånd av kommunen/Hamnen för detta och av Marinen för fiske i närheten av avmagnetiseringsstationen.
Tor Carlsen, VD vid Lysekils Hamn, säger i ett svar att man ställer sig positiv till fiske i Södra Hamnen och att man måste avtala om var fiskeområdet kan ligga. Hänsyn måste tas till yrkessjöfarten till och från hamnen.

Går inte att fiska ut

Vidar Øresland konstaterar att det antagligen inte går att fiska ut amerikansk hummer i Gullmarsfjorden, i och med att den redan börjat sprida sig i fjorden. Däremot vill man åtminstone tillfälligt begränsa tillgången på denna främmande hummerart och få in biologiskt material för genetiska undersökningar och sjukdoms- och parasitundersökningar.
Man vet att amerikansk hummer ibland, trots förbud, hålls levande i sump i havet och att det hänt att sådan hummer rymt. Enstaka amerikansk hummer som påträffats har haft surrade klor.
En amerikansk hummer har stora likheter med europeisk, men är oftast mer olivgrön-brunaktig i färgen och prickarna på huvud inte är helt vita som på vår egen hummer. Stjärtloberna är heller inte lika svarta som resten av stjärten.
Arkivfoto: Gabriel Berndtsson

Publicerad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv