Vill erbjuda fördjupning med musik för natur- och samhällsvetare

2015-02-11 Gullmarsgymnasiet i Lysekil ansöker hos Skolverket om en särskild variant av gymnasieutbildning.
Bakgrunden är att Estetprogrammet eventuellt blir vilande till hösten. Om det blir så har gymnasiet planer på att erbjuda fördjupning med inriktning musik på Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet.
– Blir vi beviljade att starta en särskild variant kan vi marknadsföra denna under hösten 2015 med start höstterminen 2016, säger Sven-Olof Lundkvist, rektor vid Gullmarsgymnasiet.

Det är i dagsläget osäkert om Estetprogrammet kan ges till hösten på Gullmarsgymnasiet, då söktrycket hittills varit lågt.
Estetprogrammet har funnits på Gullmarsgymnasiet sedan 2004, men ett vikande elevunderlag de senaste två åren har gjort att det estetiska programmet kan komma att bli vilande nästa läsårsstart. Då är särskild variant på samhällsprogrammet och naturvetarprogrammet ett bra sätt att möta de musikintres-serade ungdomarna, skriver Gullmarsgymnasiet i sin ansökan.
– Beslut om Estetprogrammets framtid och Gullmarsgymnasiets programutbud till hösten fattas av den nya utbildningsnämnden under våren, säger Sven-Olof Lundkvist.
Om estetprogrammet blir vilande ska musikintresserade elever kunna välja att läsa Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet som en särskild variant med fördjupning inom det estetiska området.

Två områden
Innehållet i utbildningen kommer att  bestå av två huvudsakliga kunskapsområden; naturvetenskap respektive samhällsvetenskap och musik.
I ansökan till Skolverket skriver Gullmarsgymnasiet att dessa kunskapsområden ska samverka och korsbefrukta varandra. De kurser som planeras att utgöra programfördjupning är: Ensemble 1, Instrument eller sång 1 samt Arrangering och komposition 1, 100 poäng vardera.
Utöver dessa kurser kommer eleverna, genom det individuella valet, att kunna välja kurserna Musikproduktion 1 och Körsång 1, skriver Gullmarsgymnasiet till Skolverket, och påpekar att musikämnet förbättrar elevernas förmåga att ta till sig kunskap i alla ämnen.
Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik, men även för eftergymnasiala studier inom musikämnet.
Ger ett levande kulturliv
En annan aspekt är att utbildning med musikinslag även ger skolan ett levande kulturliv genom de konserter och evenemang som anordnas inom ramen för programfördjupningen. Eleverna kommer också att berika det lokala kulturlivet genom att exempelvis ge konserter som är öppna för allmänheten.
Gullmarsgymnasiet räknar med att cirka tio elever från varje program kan komma att välja inriktningen med fördjupning inom musik.
I dagsläget är två musiklärare anställda på gymnasiet i Lysekil. I den nya skolan i Rinkenäs har musiken fått egna lokaler för sin verksamhet, lokaler som är mycket bra anpassade för de kurser som skolan vill erbjuda naturvetare och samhällsvetare, framhålls i ansökan till Skolverket.

Publicerad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv