“Det är en alvarlig situation när de som är äldre och demenssjuka i praktiken blir inlåsta”, säger Klaus Peters.

Vill att gamla och sjuka ska ha samma rättigheter som djuren att vistas ute

Demensförbundet försöker skapa förändring med kampanjen ”Släpp ut våra äldre”

2015-05-13 ”Vi anser att de äldre ska ha samma garanti till utevistelse som interner på fängelse och djur har”.
Så skriver Demensförbundet i sitt upprop för att de demenssjuka och äldres situation ska uppmärksammas.
– Jag har lagt ut namnlistor i Lysekil och Brastad som sedan ska skickas till äldreministern, säger Klaus Peters, ordförande i den vilande lokalföreningen.

Det finns idag, enligt demensförbundet, många kommuner som har lågt ställda krav på utevistelse inom äldreomsorgen.

Men trots det så finns det flera kommuner som inte kan leva upp till garanterad utevistelse en gång i veckan. I uppropet ställer sig Demensförbundet frågan hur beslutsfattarna kan ha så låga krav.

Landsomfattande

För att sätta kraft bakom kravet om mer utevistelse för de äldre går nu Demensförbundet, med sina 110 lokalföreningar och 11 500 medlemmar i ryggen, ut med en landsomfattande kampanj.

– Det är en alvarlig situation när de som är äldre och demenssjuka i praktiken blir inlåsta, säger Klaus Peters.
Enligt Klaus Peters finns det många som inte ens får en halvtimmes utevistelse per vecka.

Läs mer i papperstidningen

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv