Fredrik Gernandt och Tobias Ardstål kämpar för att hela Skaftö ska vara uppkopplat med snabbt bredband inom ett år. Föreningen Skaftö Fiber har i dag drygt 400 medlemmar och siktar på att ytterligare ett 50-tal medlemmar ansluter sig. Foto: Ahlbin Gustafsson

”Viktigaste framtidsfrågan”

2016 kan hela Skaftö vara uppkopplat med snabbt bredband

2015-03-30 Inom ett år kan hela Skaftö vara uppkopplat med snabbt bredband.
Fiberföreningen på Skaftö har idag drygt 400 medlemmar och strävar efter ytterligare ett 50-tal.
– Detta är en av de viktigaste framtidsfrågorna på Skaftö. Unga vill inte vistas i en miljö med långsamt bredband, säger Fredrik Gernandt och Tobias Ardstål i Skaftö Fiber.

Skaftö har sedan en tid tillbaka bildat en fiberförening. En helt oberoende och opolitisk ekonomisk förening vars syfte är att att ge Skaftöborna den teknik som annars är förbehållen tätorter.
Föreningens ambition är att grävarbetet ska starta redan till hösten vilket betyder att Skaftö är fiberuppkopplat inom ett år.
Stort intresse
Fiberföreningen på Skaftö har fått en stor tillströmning av medlemmar. Vid årsskiftet var det 357 medlemmar. I dag är det 415 medlemmar som anslutit sig och man strävar efter ytterligare ett 50-tal medlemmar.
– Då finns det goda förutsättningar att hamna en bit under 20.000 kronor per uppkoppling med bidragen inräknade, säger Fredrik Gernandt.
En till synes stor summa för många men som ändå ska jämföras med att göra t ex tilläggsisolering, eller installation av en värmepump. Man satsar alltså pengar för att minska driftskostnaden.
– Månadskostnaden för TV, telefon och internet kommer minskas avsevärt med en satsning på fiber, säger Tobias Ardstål. Helt klart är också att fastighetens värde ökar om den är fiberansluten. Mäklarna menar att ”fastigheten är fiberansluten” är ett starkt säljargument i fastighetsannonser.
Vända utvecklingen
Under en längre tid har antalet helårsboende på Skafö minskat. Idag är det knappt 1450 personer som bor på ön året om.
– Det är precis så samhällsfunktionerna kan upprätthållas, säger Fredrik Gernandt.
– Ön tål knappast ytterligare minskning av antalet invånare. Den för Skaftö så viktiga skolan existerar under ett ständigt hot. Barnomsorgen och äldrevården likaså. Skulle dessa bärande funktioner försvinna så riskerar Skaftö att helt förvandlas till ett sovsamhälle och sommarparadis. Öns två matbutiker skulle få mycket svårt och dess viktiga extrafunktioner såsom bla apoteksservice, beställning av biljetter, pakethantering, vin o sprit, spel mm blir självklart hotade, säger Fredrik Gernandt.
Föreningen Skaftö Öråd kämpar oavbrutet med att vända utvecklingen. Örådets arbete går ut på att göra Skaftö ännu mer attraktivt att bo och arbeta på.
Skaftö Öråd har som målsättning att Skaftö år 2020 ska ha en helårsbefolkning på minst 1800 personer.
”Snabbt bredband
är en förutsättning”
– En förutsättning för en befolkningsökning är tillgång till snabbt bredband via fiberkabel, understryker Fredrik Gernandt och Tobias Ardstål.
– Med ett eget fibernät kommer Skaftö bli det moderna och attraktiva samhälle som vi alla vill ha. Fibernätet skapar bra förutsättningar för nyinflyttning och underlättar för distansarbete, studier, e-handel, e-hälsa och underhållning. Alltså ökad livskvalitet för både heltids- och deltidsboende. Föreningen menar att ett eget fibernät är ett måste för att säkra öns framtid. Den moderna människan och i synnerhet den yngre generationen är uppkopplad på internet i allt högre utsträckning, menar Fredrik Gernandt och Tobias Ardstål.
Varför en fiberförening?
Enligt regeringens bredbandstrategi ska 90% av Sveriges befolkning ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek år 2020.
90% av befolkningen bor i storstäderna.
– Vi på landsbygden, bland annat Skaftö, tillhör de sista 10 procenten. Operatörerna tycker inte det är lönsamt att bygga ut fiber utanför storstäderna. Därför bildas det fiberföreningar på landsbygden som bygger sitt eget fibernät.
Föreningarna söker projektstöd ur Landsbyggdsprogrammet och kan få ersättning för 50% av kostnaderna för grävning, kabel mm. Övriga kostnader delas av medlemmarna vilket betyder att ju fler medlemmar desto lägre kostnader.
– En stor fördel för oss på landsbygden är att det är vi som äger nätet och inte operatören, säger Fredrik Gernandt.
Helt klart är det många stadsbor som skulle vilja bo på landet eller åtminstone vistas i sitt fritidshus mycket längre. Med fiberkabel finns det goda möjligheter att göra det.
– Ungdomar som är ute på nätet för jämnan kan inte tänka sig att vistas i en miljö med långsamt bredband. Det gäller skolarbete, distansstudier, sociala medier, musik, film och spel av olika slag, säger Tobias Ardstål.
Läs mer i papperstidningen

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv