Maria Forsberg, ordförande i socialnämnden. Arkivfoto: Joel Hansson

”Vidhåller att vi är på rätt väg ekonomiskt – är ändå mycket orolig över utvecklingen”

Socialnämndens ordförande Maria Forsberg ser hur allt fler barn och ungdomar far illa

2016-05-25 – Jag vidhåller att vi är på rätt väg. Samtidigt är jag väldigt orolig över den utveckling vi har med barn och ungdomar som behöver placeras på olika hem. Det är ett misslyckande, inte hos socialnämnden utan i hela den kedjan som finns innan vi kommer in i bilden.

Det säger socialnämndens ordförande Maria Forsberg (S) med anledning av den senaste tertialrapporten som visar ett kraftigt minus för nämnden.

Maria Forsberg menar på att socialnämnden är på rätt väg när det gäller äldreomsorgen, missbruk och försörjningsstöd. Dock har kostnaderna skenat iväg när det gäller barn och ungdomar som placerats på hem, ofta i andra kommuner.

Det finns idag ungdomar placerade på hem som Lysekils kommun betalar 7- 8 000 kronor per dygn för.
Egnahemslösningar, att kommunen själv driver hem för ungdomar som har drogmissbruk, psykiska eller andra svårigheter, har diskuterats i Lysekil. Men något skarpt förslag har man inte kommit fram till.

– Det är flera frågeställningar som man måste ta hänsyn till. Finns det lokaler, finns kompetensen i kommunen? Vi måste kunna erbjuda något likvärdigt som de boenden som vi använder idag, säger Maria Forsberg.

Ett alternativ som det har sneglats på är att tillsammans med grannkommunerna Munkedal och Sotenäs bygga upp en egnahemsverksamhet.

Fosterhem är en alternativ lösning. Men inte alltid en framkomlig väg enligt Maria Forsberg…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv