”Vi vill ha en fotbollsplan men inte utanför huset”

Grannarna ser bättre alternativ att placera plastgräsplan på

2015-11-23 Grannarna till den tänkta konstgräsplanen i Munkedal ger inte vika. De vill inte ha någon ny plan utanför huset och tänker för tredje gången överklaga.
När belysningen tänds blir natt till dag, det blir också störande att ha fotbollsspelare precis utanför husknuten större delen av dygnet. Sedan vänder de sig också mot det tilltänkta materialet under konstgräset.
– Det är en tickande miljöbomb, där både kemikalieinspektionen och regeringen avråder användning, säger Marko Pasanen och Leif Wallin, två grannar till nuvarande grusplan.

Munkedals IF har i två års tid försökt få bygglov för att anlägga en konstgräsplan på den idag befintliga grusplanen. Två gånger har grannarna överklagat till Länsstyrelsen och det gäller fem fastigheter som ligger alldeles intill planen. Nu har Munkedals IF för tredje gången fått igenom ett nytt bygglov.

Natt blir till dag

Länsstyrelsen har avslagit bygg- och marklov tidigare. De har då inte gällt miljön utan bristande handläggning. Bland annat har de haft synpunkter på belysningen som de anser störande och Marko berättar att han har en stolpe 4,5 meter från tomtgränsen…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv