”Om det skulle visa sig att den handlingsplan som socialförvaltningen tar fram när det gäller eventuella satsningar på Barn och unga kräver ett resurstillskott till nämnden, då kan LP/MP komma att ompröva stödet till de samverkande partiernas budgetförslag”, säger oppositionsrådet Ronald Rombrant (Lysekilspartiet)

”Vi ställer krav på Samverkande partier för att stödja budgetförslaget i fullmäktige”

Lysekilspartiet och Miljöpartiet kan komma att ompröva stödet

2017-06-06 När kommunstyrelsen i Lysekil behandlade budgeten för 2018 fick Samverkande partier stöd av Lysekilspartiet och Miljöpartiet, men inte helt utan förbehåll.
Båda partierna har nämligen reserverat sig för två viktiga saker i en protokollsanteckning.

– För det första måste socialnämnden vid sitt möte den 20 juni fatta de nödvändiga beslut som krävs för att få budget i balans innevarande år. Nämnden prognostiserar ett underskott på 6,2 miljoner kronor, detta måste elimineras, säger Ronald Rombrant (Lysekilspartiet)…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv