”Vi jobbar vidare med ett eget förslag – bättre än det från GCC”

Samhällsföreningen Lysekil i Våra Hjärtan tar sin hand ifrån idrottshallen – ny förening startas

2014-12-04 Lysekil i Våra Hjärtan, LiVH, släpper nu tankarna på att driva Gamla idrottshallen.
Men det planeras en ny förening, Lysekils idrottshall, som vill vara med i snacket om det 10-åriga arrendeavtalet.
Detta trots att flera föreningar nu är överens om att stötta tennisföreningen GCC i frågan om driften.
– Vi förstår inte GCC:s tankegångar, då de inte har presenterat någon ekonomisk lösning, det är väldigt stora investeringar som ska till, säger Bengt Andreasson.

I ett läge där Gamla idrottshallen var hotat ryckte samhällsföreningen Lysekil i Våra Hjärtan ut och skapade opinion för ett bevarande av fastigheten. Bengt Andreasson har sedan, på uppdrag från styrelsen i LiVH, lämnat in en intresseanmälan till Lysekils kommun om att arrendera Gamla idrottshallen. Därefter har samhällsföreningen tagit sin hand ifrån frågan.

Ny förening ska bildas

Tanken är att bilda föreningen Lysekils Idrottshall, en allians som tillsammans ska driva Gamla idrottshallen.

– Vi har inte fått de ekonomiska förutsättningarna från kommunen ännu. Ingen idrottsförening ska behöva gå in i något avtal och ta så här stora risker, det kan stjälpa en hel förening. Kommunens kostnad för hallen är 650 000 kronor om året. Lägg sedan till ett stort akut investeringsbehov, i miljonklassen, så förstår man att det inte blir enkelt, säger Bengt Andreasson, som tillsammans med Tommy Ekerum nu driver frågan vidare.

Ser hellre annan lösning

Bengt har viss förståelse för att föreningarna är nöjda med att GCC vill ta på sig ansvaret att driva Gamla idrottshallen. Men han ser hellre en annan lösning.

– Då vi inte har fått de ekonomiska förutsättningarna så kan vi inte gå ut och lova de olika föreningarna någonting. Hur GCC ska lösa det här vet inte jag, de kanske har fått någon annan information än den vi har.

Men är det inte tufft ta kamp mot enade idrottsföreningar?

– Det här är invånarnas hall och ska inte gynna några särintressen. Det är vi som har väckt denna fråga och kommer att vara med i diskussionerna framöver. Vi kommer att jobba vidare med ett eget förslag till föreningarna, förhoppningsvis bättre än det från GCC. Vår ambition är en alliansförening med en styrelse bestående av representanter från företag, Lysekils kommun, någon från kulturen och från föreningslivet, säger Bengt Andreasson.

”Tror på GCC:s upplägg”

Pär Mårtensson, ordförande i Lysekils HK är dock tydlig.

– Vi tror på GCC:s upplägg och kommer inte att ingå i någon sorts allians. Det har vi varken tid pengar eller personalresurser till.

Publicerad:
Nyhetsarkiv