Ömsom vin och ömsom vatten. Ja så kan man nog beskriva hur det ser ut på området i Dalskogen där man har kolonilotter.

Vet inte vem som har rätt till kolonilotterna

Register om arrende har ”kommit bort” i kommunhanteringen – personer i kö får inte tillgång samtidigt som området förfaller

2017-04-19 Kommunen har tappat greppet om kolonilotterna i Dalskogen.
Det finns inget register på vem som har rätt till arrende. Det har sedan flera år tillbaka ”kommit bort”.
– Det är klart att det är tråkigt att det blivit så här. Jag började här i höstas och har inte hunnit sätta mig in i detta. Men det är något som för många år sedan har hamnat mellan stolarna, säger Markus Ekstorm, mark- och exploateringsingenjör på Lysekils kommun.

”Det skulle vara mycket intressant om någon på Lysekilsposten har lust att skriva om denna gudsförgätna plats som kolonilotterna i Lysekil utgör. Det ser helt förskräckligt ut, ja värre”.

Så börjar ett brev som anlände till ridningens redaktion. Vidare undrar personen som undertecknat brevet hur många kolonilotter som är uthyrda, vem som ansvarar för allt skräp i området med mera…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv