I början av 1980-talet fanns vissa planer på att Havsfiskelaboratoriet i Lysekil skulle flyttas till Karlskrona. Men så blev det inte. Laboratoriet blev kvar, en utbyggnad gjordes i slutet av 80-talet i samband med statens satsning på ”Uddevallapaketet”, efter att Uddevallavarvet lagts ned. Nu kommer besked om att den lilla verksamhet som finns i Karlskrona planeras att läggas ned vid årsskiftet. Fyra personer som arbetar där erbjuds att flytta till SLU:s Havsfiskelaboratorium i Lysekil.

Verksamhet koncentreras till Lysekil

SLU:s laboratorium i Karlskrona läggs ned - fyra erbjuds flytta till Havsfiskelaboratoriet

2015-10-07 SLU:s laboratorium i Karls-krona ska läggas ned vid årsskiftet och verksamheten flyttas till Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.
– Vi kommer att erbjuda de fyra personer som berörs att flytta över till Lysekil, säger Hans Nilsson, biträdande laboratoriechef vid Havsfiskelaboratoriet.

Året var 1991 när dåvarande Fiskeriverket invigde ett nytt lokalkontor med laboratorium i Karlskrona. Detta skulle avlasta laboratoriet i Lysekil med bland annat fiskprovtagningar i Östersjön.

Under åren som gått har flera omorganisationer gjorts,  Havsfiskelaboratoriet som tidigare hörde till Fiskeriverket har övergått till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv