Foto: Vattenloppet

Vattenloppet i ny tappning

2021-05-15 Lysekils Soroptimistklubb arrangerar för tolfte gången Vattenloppet. I år erbjuds möjligheter som ligger i linje med restriktionerna under pågående pandemi. Nu kan alla delta oavsett var man finns i landet. Loppet kan genomföras under hela vecka 20 mellan den 17-23 maj. Den vackra banan längs Lysekils vattenlinje får i år sällskap av 5-kilometers sträckningar som deltagare runt om i landet själva väljer att gå, löpa eller springa.

– Inför årets lopp hoppas klubben på ännu fler deltagare i alla åldrar och förstås på nya deltagare från hela landet. Som vanligt tror klubben på en härlig deltagarglädje varhelst loppet genomförs. Anmäl görs på www. vattenloppet. se och för deltagarna finns T-shirts, presentpåsar och utlottade priser, säger presidenten Eva-Lott Swahnberg, Eva Möllborg, en av idégivarna, kordinatorn Christina Österberg, programledaren Tove Rosendahl och Inger Sterneskog, som är kontaktperson för Nepal och Tanzania.

Vattenloppet har årligen samlat 500-600 deltagare. Nu får ännu fler möjlighet att delta i ett lopp med höga ambitioner. Loppets intäkter går oavkortade till projekt för rent vatten, flickors och kvinnors hälsa, utbildning och förbättrade livsvillkor i olika länder och till projekt mot hot och våld mot kvinnor. De senare bedrivs i samarbete med kvinnojourer i närområdet.
Allt arbete inför, under och efter Vattenloppet bedrivs ideellt.

Vattenloppet startade 2009 som ett 5- kilometers ”gå-lunka-spring lopp” för kvinnor. Lysekils Soroptimistklubb ville med detta initiativ bidra till FN:s och Soroptimismens mål om rent vatten och god hälsa och utbildning för kvinnor i världen. Genom loppet ville klubben också främja kvinnors hälsa i Lysekils kommun. Närheten till den vackra vattenlinjen gav i kombination med den kompetens som fanns i klubben utmärkta möjligheter att arrangera ett motionslopp som fick heta ” Vattenloppet”. Inledningsvis fanns en etablerad kontakt med en by i Tanzania. Denna by var i behov av vatten i samband med att en skola och en vårdcentral skulle byggas. Vattenprojektet i Rusoli, Tanzania blev därför det första som drevs med stöd av intäkterna från Vattenloppet. Från och med Vattenloppets 10-årsjubileum 2019 öppnades loppet för alla. Nu bidrar Lysekils Soroptimistklubb till flera viktiga projekt för rent vatten, flickors och kvinnors utbildning och hälsa i Afrika, Nepal och lokalt till insatser mot hot och våld mot kvinnor. Lysekils Soroptimistklubb arbetar nu vidare för att nå ytterligare en miljon i intäkter för stöd till pågående och kommande projekt.

Lysekils Soroptimistklubb har tack vare den goda samverkan med generösa sponsorer, företag på orten och Lysekils kommun lyckats genomföra samtliga lopp helt enligt de intentioner somfunnits sedan starten.
Under de första elva åren har Lysekils Soroptimistklubb genom Vattenloppet kunnat bidra med drygt 1 miljon kronor till projekt på olika håll i världen. Sedan några år finns även mottagare i vårt närområde.

 

Detta har Vattenloppet bidragit med

Lysekils Soroptimistklubb har genom Vattenloppet och dess deltagare, samarbetspartners och sponsorer på detta sätt bidragit till:
• Djupborrad brunn och skola i Rusoli, Tanzania
• Vattenprojekt med ledningsdragning och tappställen, MountainPeople, Bajura Nepal
• Utbildning efter grundskolan för tre grupper flickor i Bajura, Nepal
• Solvattendunkar till Nepal och Afrika
• Senapsfröets barnhem och hantverkskollektiv, Bulembu, Swaziland
• Vattensamlande tankar för rent vatten och förbättrade levnadsvillkor i östra Rwanda. Detta är ett samarbete med en soroptimistklubb i Kibungo och organisationen Ihumure Foundation.
• Vattenledningssystem i Bulembu, Swaziland
• Lokalt stöd till kvinnojour enligt FN:s program ”Orange the World” mot hot och våld mot kvinnor – ekonomisk stöd, men också gåvor i form av leksaker, kläder och hygienartiklar.
• Lokalt stöd till kvinnors hälsa och utbildning
• Nordisk ledarutbildning för unga kvinnor 18-30 år

 

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv