"Vi väntar oss ett stort intresse från allmänheten. Många har väntat på detta. Hittar du inte en ledig tid kan du gå in och titta på vaccinatörens hemsida vid ett annat tillfälle, uppdateringar sker flera gånger per vecka", säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen har nått nationellt vaccinationsmål

2021-05-07 Nu är över 81 procent av invånarna över 65 år vaccinerade med en första dos i Västra Götaland. Det innebär att VGR har nått det nationella målet för vaccination mot covid-19 där 80 procent av alla 65 år och äldre ska ha fått en första dos före 16 maj.

Dagens statistik från Folkhälsomyndigheten visar också att 28,3 procent av samtliga invånare över 18 år i Västra Götaland fått en första spruta.

– Nästa vecka levererar vi ut cirka 62 000 doser till vaccinatörerna i Västra Götaland och kan öka vaccinationstakten ytterligare. Vi öppnar också flera nya vaccinationsmottagningar i Göteborgsområdet för att invånare ännu enklare ska kunna ta sig till en vaccinationsplats, säger Kristine Rygge.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv