Varning för översvämningar i stora delar av Sverige

2023-08-06 SMHI har gått ut med röd varning för höga vattenflöden i områden i Värmland, Västra Götalands, Jönköpings, Örebro och Östergötlands län. Varningen innebär en stor risk för kraftiga regnmängder som kan leda till översvämningar i bland annat källare och dagvattensystem. I huvudsak är det villaägare som råkar ut för översvämning hemma. SMHI har även en gul varning för regn i Götaland och östra Svealand och Gotland.

Bland villaägare är den främsta orsaken till skador att vatten trängt upp ur avloppsledningens golvbrunn inomhus. Det är också vanligt att regnvattnet strömmar in direkt i byggnaden från markytan genom ventiler, fönster, dörrar eller garageportar. Regnvatten tar sig framför allt in genom dörrar. I villor specifikt har det skett i över hälften av fallen där en översvämningsskada har uppstått visar tidigare studier Folksam gjort.

Det är i första hand villaägare som drabbas av översvämningsskador. En tidigare undersökning visar även att om lösöre placeras femtio centimeter upp från golvet undviker de flesta att få sitt lösöre skadat.

– För att undvika översvämning i källaren kan man som villaägare göra ett flertal saker. Förutom att placera sina saker femtio centimeter från golvet är det även viktigt att rensa och se över dagvattenbrunnar runt huset samt hängrännor, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Folksams tips för skydd mot översvämning

Du som bor i lägenhet:

  • Förvara textilier, lätt elektronik och annat du är rädd om högt upp i huset.
  • Välj förvaring i vindsförrådet om du har både vinds- och källarförråd
  • Vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet – då är risken mindre att de skadas vid översvämning och du minskar samtidigt risken för de mögelskador som kan uppstå vid förvaring direkt på källargolvet.

Du som bor i villa/fritidshus:

  • Se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventiler och öppningar i husgrunden.
  • Kontrollera ytterdörrar nedanför källartrappor. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången. Rensa den och kontrollera att den fungerar.
  • Gör rent i utvändiga brunnar och stuprör. Var extra noga med brunnar vid källartrappor och brunnar som ligger i nedsänkta garageinfarter.
  • Kontrollera yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor.
  • Om den omgivande marken runt byggnaden lutar nedåt minskar risken för översvämning. Eftersträva en marklutning från byggnaden på 15 cm på tre meter.
  • Undvik att ha saker stående på golvet i utrymmen som till exempel grovkällare.

Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har bra avrinning.

Läs mer på: www.folksam.se/forsakringar/hemforsakring/tips-och-rad/oversvamning

Publicerad:
Nyhetsarkiv