Vårdpersonal hotade med bestraffningar

Lex Sarah-anmälan om händelse i Lysekil

2019-01-11 Inspektionen för vård och omsorg har tagit emot en lex Sarah-anmälan rörande en händelse på ett äldreboende i Lysekil.

”Personal brister i bemötande i form av hot om bestraffningar och oprofessionellt förhållningssätt i samband med gemensam lunch i matsalen vid berört boende. En boende blev utsatt, dock reagerade en annan boende som tog väldigt illa vid sig av händelsen och rapporterade vidare”, skriver socialförvaltningen i sin Lex Sarah-anmälan.
Konsekvenserna bedöms som betydande då även andra boende reagerar och tar illa vid sig av det otrevliga bemötandet och stämningen
Berörda enskilda har underrättats om anmälan om det allvarliga missförhållandet eller risken för ett allvarligt missförhållande.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafsson, ahlbin@lysekilsposten.se0523-667083
Nyhetsarkiv