Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har granskat en lex Maria-anmälan om fördröjd upptäckt av cancer hos en patient på en vårdcentral i Lysekil. IVO avslutar nu ärendet, och konstaterar att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som behövts.

”Vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som behövts”

IVO har granskat en Lex Maria-anmälan i Lysekil om fördröjd cancerdiagnos

2017-01-29 Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har granskat en lex Maria-anmälan om fördröjd upptäckt av cancer hos en patient på en vård­central i Lysekil. IVO avslutar nu ärendet, och konstaterar att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som behövts.

Det var Västra Götalandsregionen som har gjort en Lex Maria-anmälan om allvarlig vårdskada vid Närhälsan Lysekil vårdcentral i Lysekil. Anmälan inkom till IVO den 13 oktober.

Fördröjd cancerdiagnos

Det nu aktuella fallet i Lysekil handlade om…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv