Värdet för bitcoin vänder uppåt – lockar allt fler investerare

2023-08-08 Bitcoin tog en hård smäll när inflationen sköt i höjden och kryptovalutabörsen FTX kollapsade. Men nu när värdet återhämtar sig blir allt fler intresserade av att investera. Mycket tyder på att bitcoin är här för att stanna.

Det viktigaste du behöver veta om bitcoin

Bitcoin har sett både uppgång och fall under de senaste åren. Under 2023 har den största kryptovalutan återhämtat sig något efter det stora raset under 2022, vilket har visat på en större tålighet i den digitala valutan än vad en del hade förebådat. Nu vill allt fler investera i bitcoin.

 

Trots att kryptovalutor har funnits i över tjugo år är det ett relativt nytt fenomen på finansmarknaden. Länge sågs det som ett särskilt intresse för några få investerare och teknikintresserade, men nu har även småsparare hittat till kryptovalutabörserna. Den som vill köpa bitcoin eller investera i andra kryptovalutor bör därför ta reda på läget på marknaden, vad som gäller för bitcoin kurs och hur framtiden kan komma att se ut.

 

Vad är bitcoin?

Bitcoin är den första och förmodligen mest kända kryptovalutan. Den skapades år 2009 av Satoshi Nakamoto och har sedan dess fått sällskap av flera andra liknande valutor. En kryptovaluta är en digital valuta som inte kontrolleras av något land. Det finns med andra ord ingen som kan hävda fullt ägandeskap över bitcoin, och det finns inte heller någon fysisk version av valutan.

 

Bitcoin och andra kryptovalutor använder så kallad peer-to-peer-teknik, vilket i korthet innebär att transaktioner görs utan att involvera några banker. Det innebär inte att transaktioner kan göras helt utan avgift eftersom till exempel en valutaväxlare oftast tar ut en avgift per transaktion.

 

Tekniken bakom kryptovalutor är komplex och länge var det endast några få investerare som intresserade sig för marknaden. Under den stora boomen åren 2020–2021 fick dock allt fler upp ögonen för möjligheterna med kryptovalutor. Samtidigt har allt fler frågor rörande säkerhets- och miljöaspekter lyfts fram.

 

Värdet på bitcoin över tid

Många har sett bitcoin som en bra långsiktig investering eftersom värdet har ökat enormt sedan introduktionen. Fram till 2021 gick det mer eller mindre ständigt uppåt även om värdet för bitcoin har fluktuerat genom åren. I november 2021 hade priset för en bitcoin stigit till rekordhöga 69 000 amerikanska dollar (USD). Under 2022 föll dock priserna till bottennivåer på under 16 000 USD.

 

Det är svårt att fastslå exakt varför priset sjönk så drastiskt men den stigande inflationen tillsammans med högre räntor tros ligga bakom en stor del av fallet för bitcoin under 2022. Kryptovalutor har sedan starten haft ett flyktigt värde som tycks vara mycket känsligt för förändringar som påverkar samhällsekonomin.

 

FTX kollaps – en hård prövning för bitcoin

När kryptovalutabörsen FTX försattes i konkurs i november 2022 utsattes marknaden för kryptovalutor för en hård prövning. När FTX ägare arresterades och utlämnades till USA stod det klart att företaget hade skulder på flera miljarder USD. Många drogs med i fallet som ännu inte har avgjorts.

 

Till följd av tumultet på marknaden för kryptovalutor samt FTX konkurs har myndigheter med ansvar för finansmarknader världen över, bland annat FCA i Storbritannien och SEC i USA, annonserat att de ser över regelverket för företag som investerar i kryptovalutor. Även svenska Finansinspektionen har uttalat sig om att det finns behov av ett nytt regelverk.

 

FTX kollaps blev ett mörkt kapitel i kryptovalutornas historia. I december 2022 var det så illa att många förutspådde slutet för kryptovalutor och många frågade sig hur säker handeln med bitcoin egentligen är. Den värsta stormen har dock lagt sig och många ser nu med mer tillförsikt på framtiden för kryptovalutor som till exempel bitcoin.

 

Ökande värde för bitcoin under 2023

Under 2023 har kurvan för kryptovalutornas värde vänt uppåt igen. Även om det är mycket återhämtning kvar till rekordnivåerna från 2022 ser de flesta vändningen som en ljusning. För den som är intresserad av att investera är det viktigt att sätta sig in i och försöka förstå de bakomliggande anledningarna till vändningen.

 

Just nu spekulerar investerare i att räntorna kan komma att sänkas på stora finansmarknader som USA och Storbritannien under hösten till följd av att inflationen stabiliseras. Detta har förnyat förtroendet för både kryptovalutor och börsmarknaden i stort. Bitcoin har återhämtat stora förluster tidigare, bland annat år 2018 då 83 procent av värdet försvann.

 

Det kan dock finnas anledning att vara försiktig i optimismen. Enstaka, stora investeringar i en kryptovaluta som till exempel bitcoin kan ge en sorts falsk trygghet i att kurvan har vänt permanent uppåt igen. Uppgången kan med andra ord vara högst tillfällig, även om det är omöjligt att säga med säkerhet hur det ligger till. Kryptovalutor har som bekant ett instabilt värde med både hög risk och chans till stor vinst.

 

Kryptovalutorna och klimatet

De senaste årens stora intresse för kryptovalutor har resulterat i ett flertal granskningar av teknikens klimatpåverkan. De digitala valutorna har nämligen en betydande effekt på världens utsläpp av växthusgaser och användande av naturtillgångar. Bitcoin använder en teknik som kräver mer elektricitet och material än vissa andra typer av kryptovalutor.

 

Exakt hur stor klimatpåverkan bitcoin har är förstås omöjligt att fastställa. Det går dock att göra kvalificerade uppskattningar och beräkningar. År 2022 publicerade Cambridge Centre for Alternative Finance en rapport som visade att bitcoin använder ungefär lika mycket elektricitet som Egypten. Det är dock svårt att beräkna hur mycket ström som går åt för att skapa valutan, även om det har blivit tydligt att det är stora mängder.

 

Det är inte bara växthusgaser till följd av elektricitetsförbrukning som ger bitcoin ett betydande klimatavtryck. I februari 2022 släppte nyhetssajten Digiconomist en rapport om att en transaktion med bitcoin genererar ungefär samma mängd elektroniskt avfall som 2,35 iPhones. Rapporterna har inte gått obemärkta förbi och det görs nu investeringar i att försöka skapa ett mer hållbart sätt att använda bitcoin.

 

Framtiden för bitcoin i klimatfrågan

Siffrorna om kryptovalutornas klimatpåverkan kan vara nedslående för investerare men faktum är att det kan användas till den gröna omställningen. Att ställa om energisystem till förnybara alternativ är kostsamt och många förnybara energikällor är dessutom instabila för elnätet.

 

Forskare har föreslagit att bitcoin och andra kryptovalutor skulle kunna använda överskottet av energi som skapas vid förnybara anläggningar och på det sättet stabilisera elnätet samtidigt som det skapar värde. Bland investerare finns det nu ett stort intresse för att använda förnybara energikällor för att skapa bitcoin och andra kryptovalutor. Minst två vattenkraftverk, ett i New York och ett på Costa Rica, har återöppnats för att skapa kryptovalutor.

 

Bitcoin tillhör en typ av kryptovalutor som har störst klimatpåverkan, så kallad proof of work. Det finns dock en annan typ av kryptovalutor, så kallad proof of stake, som inte kräver lika stora resurser. Det pågår nu arbete med att förändra bitcoin till en mer resurseffektiv digital valuta.

 

Är det smart att investera i bitcoin?

Innan du investerar i kryptovalutor bör du ta i beaktning att de har extremt instabilt värde. Även om det hittills har gått upp sett över en längre tid kan det rasa rejält på mycket kort tid och du kan förlora allt som du har investerat. Precis som med alla högriskmarknader kan det löna sig att ha is i magen men ingenting bör tas för självklart. Ingen kan förutsäga framtiden.

 

Dessutom har Finansinspektionen varnat för att bedragare lurar investerare med falska kryptovalutor. Det kan vara svårt att se skillnad på en riktig kryptovaluta och en falsk eftersom bedragarnas metoder är mycket avancerade. Om du väljer en etablerad kryptovaluta som till exempel bitcoin minskar risken för att du blir lurad på det sättet.

 

När man investerar i en vanlig valuta finns det generellt säkerhetsåtgärder som skyddar dina investeringar. Eftersom bitcoin inte regleras av någon organisation eller myndighet är det osannolikt att du har något sådant skydd. Många ser återhämtningen av bitcoins värde som ett tecken på att kryptovalutor är säkra att handla med, men enskilda investerare kan fortfarande förlora stora summor.

 

De tre viktigaste punkterna innan du investerar i bitcoin

Genom att hålla dig informerad och ta reda på så mycket fakta som möjligt innan du investerar minskar risken för att du ångrar dig. Det kan vara lätt att dras med när det går bra för kryptovalutor och man kan missa att läsa på. Genom att lägga några minuter på att utbilda dig är du bättre förberedd.

 

Det finns mycket att säga om bitcoin och det kan vara en investering som visar sig mycket värdefull i framtiden. Sammanfattningsvis kan du tänka på de här tre sakerna innan du investerar:

 

  • Risken är mycket hög
  • Marknaden är komplex
  • Det är inte säkert att du skyddas om något går fel

 

Om du är villig att göra en investering med hög risk på en marknad som är komplex kan andelar i bitcoin generera hög vinst. Kryptovalutor tycks gå en intressant framtid till mötes där de eventuellt blir mer hållbara både ekonomiskt och miljömässigt.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv