När den delen av Valbogatan som går ner mot båthamnen började haverera tog kommunen ett helhetsgrepp om trafiksituationen där. Därmed blir boende i området bönhörda då de tidigare tillskrivit kommunen i hopp om farthinder, övergångsställe och trottoar. Dessutom kommer det att sättas upp belysning i backen. Här lägger man kantstenen till trottoaren.

Valbogatan blir säkrare med både trottoar och farthinder

Många önskemål från boende uppfylls – ny belysning och förhöjt övergångsställe

2016-12-22 De boende kring övre delen av Valbogatan efterlyste sänkt hastighet, trottoar, farthinder och övergångsställe.
Nu har de, till stor del, blivit bönhörda och redan i slutet av denna vecka kan arbetet stå klart.
– Dessutom kommer det att kompletteras med belysning, från ställverket och ner till Valbodalen, säger tf gatuingenjör Per-Erik Löfgren.

– Vi upptäckte att vägen ner mot båthamnen hade börjat haverera, att den rörde på sig, vilket naturligtvis inte är bra. Då det är en frekvent trafik i området, inte minst sommartid, så var det viktigt att få till en helhetslösning när det gäller trafiksituationen. Det är även en hel del tung trafik som använder Valbogatan. Vi kände att det inte räckte med att bara fixa vägbanan.

Farthinder

Arbetet är inne i slutfasen. När allt är på plats ska…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv