Väg på Skaftö måste åtgärdas

Exploatören får tre veckor på sig

2017-09-05 Exploatören i projektet Östra Stockevik på Skaftö har inte fullgjort sina åtaganden enligt avtalet. Det menar Lysekils kommun och ger nu exploatören tre veckor på sig att åtgärda bland annat sidovägsanslutningar till Gröderhamnsvägen.

För drygt fem år sedan togs en detaljplan fram för utbyggnad av närmare ett 30-tal bostäder för området i Östra Stockevik.  Det aktuella området består till stor del av tidigare jordbruksmark.Ett exploateringsavtal upp-rättades där det bland annat reglerades att mötesfickor, sidovägs anslutningar med mera skulle asfalteras.

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på: https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv