Foto: Thomas Andersson

Väderomslag kräver ökad försiktighet på isarna

2021-02-19 Den väntade ”värmeböljan” i södra delen av landet, med upp till tvåsiffriga plusgrader, medför ökade risker på många sent lagda isar. Många av de nyare isarna har inte hunnit växa till sig ordentligt innan värmen kommer.
Varm is är alltid svagare än kall. Dessutom är det ofta vatten på isen vid mildväder. Vattnet gör att det är svårare att se isgränser, det kan till och med vara svårt att uppfatta skillnaden mellan is och öppet vatten.
Några enkla regler för ökad säkerhet
  • Undersök isens bärighet innan du går ut på den och vid förflyttningar. Använd ispik eller isborr.
  • Ta hjälp och råd från erfarna om du är det minsta osäker.
  • Kolla gärna med närboende eller fiskeklubbar som ofta kan ge en bra bild av isläget.
  • Var aldrig ensam på isen. Att själv ta sig upp om sen brister kan vara svårt för den som inte är vältränad.
  • Använd säkerhetsutrustning som isdubbar (bärs under hakan) och lättåtkomlig säkerhetslina. Någon form av flythjälp kan vara avgörande om du går igenom isen.
  • Undvik strömsatta områden som in- och utlopp och sund.
  • Kör inte skoter på okänd is.
  • Håll dig på land om det finns minsta anledning att tro att isen kan vara farlig.

Källa: Svenska Livräddningssällskapet

Väderomslag och ökade vindar ökar vattenrörelser i våra skärgårdar. Det innebär att ström-utsatta platser som sund och grund blir extra utsatta för underfrätning av isen.

Sammanfattningsvis manar Issäkerhetsrådet till extra försiktighet på isarna under de närmaste dagarna. Mildväder och ökade vattenrörelser gör det mycket vanskligt att vistas på många av våra isar i södra Sverige. Den som är det minsta osäker gör klokt i att stanna på land.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv