Vaccinationstakten ökar i Lysekil

2021-04-29 14 000 personer har avlidit i covid-19 i Sverige sedan pandemin började. 14 366 invånare bor det i Lysekils kommun. Det är en tråkig jämförelse, men det ger kanske också en förståelse för hur allvarlig sjukdomen är och hur många som faktiskt dött till följd av viruset. Det är ännu fler som mist någon nära och kär i pandemins fotspår. Det som är glädjande är att allt fler blir vaccinerade och antalet dödsfall minskar.

På Närhälsan och Capio Läkarhus i Lysekil vaccinerar man vårdtagare alla dagar i veckan. Nu är det 60 plus som gäller och de som blir vaccinerade är väldigt glada.
– Även om det är tjatigt och går på löpande band så är det ett tacksamt jobb. Alla är så glada över att få sprutan, berättar Karin Palm på Närhälsan och Catarina Bergman, Capio Läkarhus.
Många berättar att de ska fira och det med allt från kaffe och fikabröd till champagne.

Fas 4 i sikte
Vaccinationsplanen i Västra Götalandsregionen är att samtliga vårdcentraler går över till 60 plus vecka 18. I Lysekil är man redan igång med den målgruppen.
På sjukhusen kommer man att börja kalla sina patienter i riskgrupper i åldrarna 18 till 59 år med start nästa vecka och det gäller också för dem så får sin vård genom primärvården.
– I vecka 20 är öppnar vi samtidigt upp i fas fyra för 50-59 år. Vi kommer att gå parallellt med fas 3 och fas 4 i Västra götalandsregionen, som det ser ut i dagsläget, förklarar Elin.
– Vår förhoppning är att vi kommer igång ännu tidigare med fas 4, att vi får köra på och vaccinera. Det kommer som sagt en sommar och inför den vill vi ge så många vi kan en första dos för att få ner smittan, påpekar Susanne.
De senaste två veckorna har vårdcentralerna fått fler doser vaccin än tidigare, men fortfarande skulle de kunna öka vaccinationstakten.

Klarar det fyrdubbla
– Vi har fått 80 doser idag men skulle klara det fyrdubbla, bara vi får vaccin. Det underlättar att vi samarbetar med Dingle och vi styr över en del av vaccinationerna dit. De har ett annat flöde och kan vaccinera fler per timme än vad vi klarar av här, men ändå på ett tryggt och säkert sätt. Den dagliga verksamheten rullar på parallellt och det begränsar oss med antalet patienter inne i lokalerna, säger Elin.
Susanne berättar att det är en fortsatt hög smittspridning i Fyrbodal.
– Jag förstår att det börjar bli svårt och att det är tråkigt, men vi måste hålla i. Vi ser idag hur viruset muterar, därför måste vi få ut vaccinet innan det blir för mycket, påpekar Susanne.

Glada och nöjda patienter
Lysekilsposten besökte vårdcentralerna i onsdags förmiddag och det rådde inga tvivel på att patienterna var väldigt nöjda med att få sin första spruta. De vi talade med hade inte heller tackat nej om de blivit erbjudna Astra Zeneca.
Karin Palm tog emot sin första patient 08.30. Hon har som uppgift för dagen att iordningsställa alla doser av pfizers vaccin.
– Vi får ampuller och från varje flaska får jag ut sex doser som är på 0,3 milliliter vardera, de ska sedan blandas med en koksaltlösning. När det är blandat håller de i sex timmar. Det innebär att får vi ett återbud så måste vi genast hitta någon annan att ge det till och vi har aldrig behövt slänga en dos, berättar Karin.

Ingen dos till spillo
Detsamma gäller på Capio i Lysekil, inte en dos har gått till spillo.
När det gäller Astras och Modernas vacciner så är de färdigblandade, vilket underlättar jobbet.
Både Karin och Catarina gillar sitt jobb med alla tacksamma patienter och det överväger det tjatiga och att det går på löpande band.
Sjuksköterskorna förklarar att patienterna är otroligt tacksamma.
– Alla människor vi vaccinerar är så glada över att få sin första spruta och menar att den här resan mot covid, den måste vi göra tillsammans, säger Catarina.

Förväntade biverkningar
– Jag börjar med att presentera mig och berättar vilket vaccin jag kommer att ge. Sedan ställer jag några frågor som jag definitivt kan utan till vid det här laget, det blir väl uppåt hundra upprepningar på en dag. Jag förklarar de vanligaste biverkningarna, men drar även det mer ovanliga som man ska vara observant på, fortsätter hon.

Det gäller för TBE-sprutan
Kurt-Olof Zetterholm bor i Lysekil och har en fråga vid utfrågningen hos Karin Palm på Närhälsan.
– Jag funderar på att ta en TBE-spruta, vad gäller då? Jag har hört att man inte ska ta sprutorna för tätt inpå varandra.
– Du ska absolut ta sprutan men du måste vänta 14 dagar, minst en vecka. Det är för att inte blanda ihop biverkningarna. För det finns förväntade biverkningar på vaccinationen. Det är bland annat att man är öm i muskeln där man tar sprutan. Det som också är förväntat är influensasymptom i form av trötthet, ömhet, muskelvärk, ledvärk och illamående. Det betyder inte att du måste få det. Allt som inte är förväntade symptom ska man anmäla till läkemedelsverket. Det är viktigt, påpekar Karin.
Efter den obligatoriska kvarten som man måste vänta kvar på vårdcentralen efter sprutan går många hem och firar.
– Det är vanligt att de tar bilder när de är här, som de sedan skickar till nära och kära för att visa, att snart kan vi umgås som vanligt igen, säger Catarina på Capio Läkarhus.

Publicerad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Annons
Nyhetsarkiv